Atracții naturale în comuna Bătrâna - Tara Hategului Tinutul Padurenilor

Go to content

Main menu:

Atracții naturale în comuna Bătrâna

Ținutul Pădurenilor > Bătrâna
1. Rezervația naturală “Codrii seculari” (139,3 ha)

Rezervația are o suprafață de 139.3 ha și este inclusă în prezent într-un sit de interes comunitar pentru protecția habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică. Custodia rezervației o deține Direcția Silvică Deva, prin Ocolul Silvic Dobra.
Aria protejata se întinde pe teritoriul a două județe: Județul Hunedoara (82%) și Timiș (18%). Cea mai mare parte a ariei se găsește pe teritoriul comunei Bătrâna, nume sugestiv pentru comoara pe care o adăposteşte. Unitate geografică: Munții Poiana Ruscă. Altitudine: 750 – 1100 m.
Deschis turiștilor fără taxă de vizitare.
Fără condiții de campare. Trasee amenajate: da.
Trasee marcate: nu.
Condiții de vizitare: bocanci.

Văile Dobrișoarei și ale Prisloapei adăpostesc o rezervație naturală de tip forestier, în care timpul s-a oprit, constituind o lume veche de peste trei  veacuri. Arborii au structuri cvasi virgine și purine, cu dimensiuni impresionante.

Elemente de biogeografie (flora şi faună)
Flora localităţii este central - europeană, şi infiltraţii mediteraneene în locurile adăpostite şi cu condiţii ecologice potrivite.
În jurul localităţii predomină, atât pe versanţii sudici cât şi pe cei nordici pădurile de fag, care în unele locuri, vegetează cu alte specii lemnoase:  bradul,  molidul,  pinul,  lariţa,  paltinul de munte,  frasinul,  carpenul,  mesteacănul ce formează pâlcuri mai întinse în partea inferioară a pădurii de fag.

Afară de animalele domestice şi de plantele cultivate, în comună trăiesc şi animale sălbatice de uscat şi de apa cum ar fi:  lupul,  vulpea,  mistreţul,  ursul,  cerbul ,  căprioară,  iepurele,
viezurele,  dihorul,  nevăstuică,  cârtita,  ariciul,  liliacul  veveriţa,  şoarecele,  păstrăvul de munte.

Pădurile sunt formate din foioase, adică specii cum ar fi:fagul,  stejarul,  carpenul,  mesteacănul  şi răşinoase ca:  pinul,  molidul,  bradul.
Şi lumea plantelor inferioare are o bună reprezentare: pe scoarţa fagilor întâlnim licheni de genurile Parnelia şi Lecanora, muşchii formează adevărate covoare, iar ferigile bordeiaza paraiele de munte. Ciupercile cum ar fi:  bureţii de fag,  pitoanca,  iuţari,  crăiţele,  gălbiorii,  ghebele şi altele îi determină pe orăşeni să părăsească oraşul în căutarea lor.

2. Peștera Huda Roșie (satul Piatra)

3. Peștera lui Bindea  (Valea Bulinesii) - Istoricul cercetărilor în peșterile din estul munților Poiana Ruscă.   
Printr-o întâmplare s-a descoperit un topor de gresie, șlefuit, cu gaură de fixare în coadă. Piesa a apărut la gura peșterii și se află la MCDR Deva.

Canalul youtube Virtual Press ne oferă un clip video cu comuna Bătrâna în timpul iernii, iar canalul Jack Jay - o privire de ansamblu asupra împrejurimilor
 
Acest site nu reprezintă neapărat poziția guvernului Elvețian, nici nu implică o responsabilitate din partea acestuia.
Autorii dețin în totalitate responsabilitatea pentru conținutul publicat.
Vizualizați întreg conținutul la rezoluție de cel puțin 720 pixel.
Back to content | Back to main menu