Traseu tursitic Gară Crăciuneasa - Valea Sohodolului - Sohodol Sat - Alun - Poieniţa Voinii - Ghelari - Tara Hategului Tinutul Padurenilor

Go to content

Main menu:

Traseu tursitic Gară Crăciuneasa - Valea Sohodolului - Sohodol Sat - Alun - Poieniţa Voinii - Ghelari

Trasee > Ținutul Pădurenilor
3. Gară Crăciuneasa  – Valea Sohodolului – Sohodol Sat – Alun – Poieniţa Voinii – Ghelari
Posibilităţi de acces: de la Hunedoara la Teliucul Superior, 6 km drum modernizat şi în continuare 11 km drum nemodernizat pînă la Govăjdia, de unde încă 2,5 km la gara Crăciuneasa
Distanţă: 28 km
Durată: 8 ore
Caracteristici: traseu în „Tinutul Pădurenilor“ prin zona de platou înalt din partea de est a Munţilor Poiana Ruscă, valea Sohodolului, săpată în roci dolomitice. Traseu pe drum uşor de parcurs, dar istovitor din cauza lungimii. Diferenţă de nivel: 550 m.

De la gara Crăciuneasa, urmăm pe valea Sohodolului (cunoscută în cursul inferior şi sub denumirea de valea Nădrabului) drumul în amonte, lăsand în urmă marea carieră pentru exploatarea dolomitei. Peisajul este tipic pentru văile săpate în roci dolomitice din zona de platou a Munţilor Poiana Ruscă: versanţi abrupţi cu stînci albe şi cenuşii care contrastează cu verdele vegetaţiei şi albastrul cerului. După 1,2 km, în dreapta noastră, pe un afluent al văii principale, urcă drumul spre satul Cerişor, cunoscut încă din trecut pentru exploatările de talc şi steatit.
Denumirea localităţii pare să-şi aibă rădăcina tocmai în această bogăţie naturală a subsolului, uneori cu aspect de ceară. În curînd trecem de un afluent mare pe stingă noastră (valea Poieniţei sau valea Peştişele), pe care vine drumul de la cariera de marmură din Alun.

La o distanţă de 1,5 km, remarcăm un alt afluent spre sud, valea Alunului, drumul vechi pe această vale asigurînd în trecut accesul la localitatea Alun. Înainte de a ajunge la o confluenţă situată la 3 km amonte de valea Alunului, în versantul din dreapta noastră, urcă drumul spre Lelese, localitate de pădureni situată tot pe platoul dolomitic şi cunoscută pentru exploatările de talc. La confluenţa menţionată, drumul spre Sohodol părăseşte valea şi continuă pe culmea dintre cele două ape.
După 600 m ajunge în zona de platou, unde urmăreşte un timp culmea şi se îndreaptă apoi pe curba de nivel spre satul Sohodol, situat la izvoarele văii Sohodolului.
După ce ajungem în strada principală a localităţii, cotim spre stingă şi urmăm această stradă spre sud-vest.

În curînd drumul începe să urce şi după 750 m iese din sat. Urcăm în continuare lin pînă în dealul Boroslava Mică (1022 m), cel mai înalt punct din traseu. De aici drumul coboară 1,5 km pe culme spre sud-vest pînă în şaua de la izvoarele văii Văcărită (sub această denumire este cunoscut cursul superior al văii Sohodolului pe care am parcurs prima parte a traseului).

Din şaua menţionată, părăsim drumul, care în continuare duce spre Vadu Dobrii, şi ne îndreptăm spre stînga, pe drumul de culme spre localitatea Alun. Pe o distanţă de 3,5 km mergem pe o culme lată, fără pădure, ocolind la sud bazinul văii Văcărită. La nord de valea menţionată, zărim în curînd satul Sohodol, înghesuit între două dealuri înierbate. După ce trecem de dealul Curcubelu, coborîm spre satul Alun. De la intrarea în localitate urmăm drumul spre dreapta, trecem de cariera de marmură Alun la ieşirea din localitate şi coborîm pe drumul carierei în valea Poieniţei.

Deasupra noastră, înspre sud, se află satul Bunila. În continuare, mergem pe drumul carosabil lingă firul apei spre aval circa 800 m, pentru a urca
apoi în versantul din dreapta noastră (sudic) pe un drum care ne scoate în drumul de culme dintre satele Bunila şi Poieniţa Voinii, aproape de intrarea în Poieniţa Voinii.

Trecem prin această localitate de pădureni cu o biserică mică în poziţie deosebit de pitorească, situată pe un dîmb din culmea îngustă de la ieşirea din sat şi continuăm drumul spre Ghelari prin Ruda (pentru descriere, vezi prima parte a traseului 1). De la Ghelari putem coborî cu microbuzul la Hunedoara sau la motelul „Cinciş“.
 
Acest site nu reprezintă neapărat poziția guvernului Elvețian, nici nu implică o responsabilitate din partea acestuia.
Autorii dețin în totalitate responsabilitatea pentru conținutul publicat.
Vizualizați întreg conținutul la rezoluție de cel puțin 720 pixel.
Back to content | Back to main menu