Despre proiectul intercultural microregiunea Țara Hațegului - Ținutul Pădurenilor - Tara Hategului Tinutul Padurenilor

Go to content

Main menu:

Despre proiectul intercultural microregiunea Țara Hațegului - Ținutul Pădurenilor

Proiectul Conexiuni Culturale pentru dezvoltarea sustenabilă a Microregiunii Tinutul Pădurenilor – Țara Hațegului” se derulează în perioada aprilie 2015 – august 2017 și e cofinanțat din Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

De ce:
În contextul schimbării constante a societății contemporane, a diversificării ocupațiilor, a creșterii timpului liber și a interesului oamenilor pentru noi experiențe, vă propunem un exercițiu participativ de dezvoltare culturală, turistică și comunitară, facilitat în cadrul proiectului „Conexiuni Culturale pentru dezvoltarea sustenabilă a Microregiunii Tinutul Pădurenilor -Țara Hațegului

Cine suntem:  
Fundația Centrul de Asistență Rurală, organizație non-guvernamentală, activă în domeniul dezvoltării rurale din anul 2000, având misiunea de a crea și consolida capacitățile locale pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale. www.rural-center.org
În colaborare cu:
KaosPilots Switzerland, centru de formare pentru lideri creativi, antreprenori sociali și facilitatori de dezvoltare comunitară, cu sediul în Berna, Elveția. www.kaospilots.ch
Institutul Intercultural Timisoara, organizație non-guvernamentală fondată în 1992, cu activitate culturală, civică și științifică care promovează  valorile şi principiile Consiliului Europei în materie de interculturalitate. www.intercultural.ro

Ce dorim:
Apreciind diversitatea extraordinară a patrimoniului cultural și natural de care dispune Microregiunea Ținutul Pădurenilor - Țara Hațegului, am conceput acest proiect cu gândul de a contribui la o mai bună vizibilitate națională şi internațională a acesteia, la construcția unor comunități coezive și active, care să asigure generațiilor viitoare șansele necesare unei vieți mai bune la ele acasă.  

Cum:
Vă propunem modele elvețiene inovatoare și bune practici în domeniul dezvoltării rurale, prin transferul de cunoștințe și experiențe în fructificarea potențialului patrimoniului cultural și natural pentru  o dezvoltare economică, culturală și socială durabilă.
În colaborare cu Grupul de Acțiune Locală a microregiunii și cu toți cei interesați ne propunem să identificăm, să analizăm și să promovăm potențialul patrimoniului cultural și natural local. Considerăm această moștenire ca factor cheie pentru o viitoare dezvoltare sustenabilă a microregiunii. Pentru atingerea acestui scop am dori să găsim împreună răspunsuri la întrebările legate de păstrarea și promovarea acestui patrimoniu remarcabil.
Dacă dorim să construim viitorul, să păstrăm ceea ce este special și unic, trebuie să facem cele mai bune  alegeri și să stabilim obiective comune de larg interes. În acest context propunem implicarea tuturor factorilor interesați în crearea condițiilor pentru elaborarea unui cadru strategic de dezvoltare adecvat și constituirea unei  asocieri deschise și reprezentative pentru Microregiune,  cu scopul dezvoltării culturale precum și a turismului cultural, care să poziționeze Ținutul Pădurenilor  -Țara Hațegului, în topul destinațiilor turistice din România.   
Demersul propus este unul deschis pentru toate persoanele care sunt implicate și/sau doresc să se implice în domeniile legate de punerea în valoarea a patrimoniului cultural și natural al regiunii. Invităm în mod special reprezentanții autorităților locale, căminelor culturale, bibliotecilor, ONG-urilor, grupurilor de inițiativă locală, antreprenorilor locali, artizanilor, meșteșugarilor, serviciilor de ospitalitate, precum și ai altor servicii conexe, să se implice activ în definirea și utilizarea acelor mijloace care să contribuie la creșterea interesului comunităților locale pentru dezvoltarea și promovarea turismului durabil în microregiune.

Principalele activităţi ale proiectului:
Formare profesională, pentru echipă şi pentru actorii cheie din microregiune, pentru facilitarea dezvoltării comunitare prin valorificare resurselor culturale şi naturale;
Perioada: septembrie 2015 – iunie 2016

Realizarea unei vizite de studiu în Elveţia pentru învăţarea din exemple de bună practică;
Perioada: septembrie 2016

Cartarea resurselor culturale şi naturale ale microregiunii prin implicarea comunităţilor locale;
Perioada: septembrie 2015 – august 2016

Realizarea unei Strategii culturale şi pentru dezvoltarea turismului cultural;
Perioada: iulie 2016 – noiembrie 2016

Înfiinţarea unei Asociaţii pentru promovarea turistică a microregiunii şi a unui plan de marketing adecvat;
Perioada: iulie 2016 – ianuarie 2017

Organizarea de evenimente locale, regionale şi internaţionale pentru promovarea identităţii proprii ale acestei microregiuni;
Perioada: ianuarie 2017 – august 2017

Promovarea şi vizibilitatea proiectului şi activităţi de management de proiect.
Perioada: aprilie 2015 – august 2017

La finalul proiectului estimăm următoarele rezultate:

creșterea colaborării între partenerii români și elvețieni pentru dezvoltarea economică în mediul rural prin valorizarea patrimoniului cultural și natural;

o cartare a valorilor patrimoniului cultural și natural a Microregiunii Țara Hațegului – Ținutul Pădurenilor;

15 persoane certificate în ocupația de facilitator de dezvoltare comunitară, active în dezvoltarea turistică a Microregiunii Țara Hațegului – Ținutul Pădurenilor;

15 persoane certificate în competențe antreprenoriale culturale, active în dezvoltarea turistică a Microregiunii Țara Hațegului – Ținutul Pădurenilor;

10 formatori beneficiari ai cursului de facilitare comunitară, curs livrat de partenerul elevțian;

un schimb de experiență organizat în Elveția pentru 15 participanți din comunitățile locale;

o platformă online/aplicație smartphone de promovare a patrimoniului cultural și natural, a traseelor turistice, a evenimentelor zonale și a posibilităților de cazare, o strategie culturală și de turism cultural;

o Asociație de Promovare a Valorilor din Microregiunea Țara Hațegului – Ținutul Pădurenilor;

un plan de marketing și branding al Microregiunii;

un târg de meșteșuguri și produse locale;

un seminar pentru promovarea și valorizarea patrimoniului local;

4 conferințe de presă;

o conferință națională dedicată identificării soluțiilor și a bunelor practici cu privire la dezvoltarea zonelor rurale prin valorizarea patrimoniului cultural și natural.

Mai multe informații despre proiect, la www.culturalbridges.eu

Contact:
Manager proiect: Alina Bernecker
Centrul de Asistentă Rurală
Timișoara, Calea Martirilor nr.1989, nr. 1, Corp E, etaj 3, cod postal 300733
Tel/Fax: 0256 243 415
Email: info@rural-center.org
www.rural-center.org
 
Acest site nu reprezintă neapărat poziția guvernului Elvețian, nici nu implică o responsabilitate din partea acestuia.
Autorii dețin în totalitate responsabilitatea pentru conținutul publicat.
Vizualizați întreg conținutul la rezoluție de cel puțin 720 pixel.
Back to content | Back to main menu